Uniki

0 Comment

UNIKI_logo_rgb

Celovška 32, Ljubljana SI-1000
2. nadstropje
14:00 – 16:00
Register here
uniki-interactive.com
http://www.uniki-interactive.com/#blog
https://facebook.com/UNIKI.interactive
crunchbase.com/company/uniki

UNIKI is developing engaging graphics software solutions for digital signage, interactive kiosks and large displays at special events, openings, trade shows and similar, using advanced sensing devices like XBox Kinect, Leap Motion, and various digital sensors.

UNIKI razvija lastne programske rešitve za digitalno oglaševanje, interaktivne kioske in projekcije velikih formatov za javne dogodke, otvoritve, sejemske nastope in podobno z uporabo naprav za napredno zaznavanje kot so XBox Kinect, Leap Motion, in različnih digitalnih senzorjev.

High intensity with lots of problem solving, fun, positive, with flexible and lean organization.
Zelo intenzivno z veliko reševanja problemov, zabavno, pozitivno, fleksibilna in sproščeno organizirano.

Engineering team oscillates between 3 and 6 members (never all in the office at the same time :)), plus 1 sales, 0.5 designer, and a CEO.
Razvojna ekipa oscilira med 3 in 6 člani, ki niso nikoli vsi hkrati v pisarni, plus 1 prodajnica, 0.5 dizajnerke, in CEO.

Awards

  • Outstanding 2013: Outstanding INNOVATE award for Ortovadnica project.
  • UNICA Enterpreneurship competition 2009: 2nd place award for UNIKI idea.
  • Seedcamp 2008: finalist.