e-dem 13: 3. konferenca o elektronski demokraciji

Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana
9:00 – 13:00
free/brezplačno
http://www.e-demokracija.si/kamp
9644952374_456e95cf00_o

Conference on E-democracy E-dem 13 this year with lectures and a panel discussion focused on three main lines of events that have marked this year’s e-sphere around the world.

We will review the technical details of the American NSA affair, strolled through the latest in the field of online privacy, highlight and explain how citizens can be activated online, presenting good practices in the field of transparent governance Conference will end with a round table at which we try to predict what will happen in this field in the future.

The conference will be at the Center Urban Culture in collaboration with the Coworking Slovenia on Thursday, 24th 2013 at 9:00 am.

Konferenca o elektronski demokraciji E-dem 13 se bo letos s predavanji
osredotočala na tri glavne smeri dogodkov, ki so
zaznamovali letošnjo e-sfero po celem svetu.

Pregledali bomo tehnične podrobnosti nadzorniške afere z ameriško NSA,
se sprehodili po novostih s področja spletne zasebnosti, osvetlili in
pojasnili, kako se lahko državljani aktiviramo na spletu in predstavili
dobre prakse s področja transparentnega vladanja ter skušali
napovedati, kaj se bo na tem področju dogajalo v prihodnosti.

 

Simbioza

Multiple locations / Več lokacij
free/brezplačno
09:00 – 11:00,  16:00 –18:00
www.simbioza.eu

simbioza-text

Simbioza is a nationwide digital education project, where young volunteers teach basic computer usage skills to the elderly. Simbioza takes place for the third year in a row at numerous locations around slovenia throughout the week of October 21st- 25th. The core mission of Simbioza is promoting intergenerational collaboration and knowledge transfer as well as life-long learning. The goal of the project is to raise computer literacy and interest in acquiring e-skills amongst the older population – and desires to aid them with their (first) contact with computers and internet. On the other hand the project promotes volunteering values amongst the young and strengthens a proactive approach to the society and their own future.

Simbioza je vseslovenska prostovoljska akcija, ki poteka po celotni Sloveniji in kjer mladi prostovoljci učijo uporabe računalnika starejše. Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo v tednu med 21. in 25. Oktobrom. Osnovno poslanstvo Simbioze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanja za učenje e-veščin med starejšimi- želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. 

 

 

Arena podjetništva – Sprejmi izziv

Gospodarsko razstavišče, 1000 Ljubljana (predavalnica GLADIATOR, avla dvorane Kupola (A)
free/brezplačno
12:00 – 19:00
obligatory registration and 3-day participation / obvezna registracija in sodelovanje vse 3 dni projekta
http://www.dobimo.se/za-obiskovalce/program-2013/arena-podjetnistva-2013/o-areni-podjetnistva/

arena_podjetnistva_eng

There are a lot of young people looking for a job. To get a job, they need experience, but to get experience, they have to have a job – a vicious circle that is hard to break. To help the youth break this circle, we have created a 3-day crash course of entrepreneurship, called Startup Arena as part of the biggest youth fair in Slovenia, Študenska arena, which activates the youth every year. The main goal of Startup Arena is to connect the youth with young entrepreneurs, professionals from different
areas, to help and guide them through the process of developing an idea into a start-up company with a goal – to create a first prototype of this idea and test it among the visitors of Študentska arena. 3 days of lectures in a free spirited mood, workshops and networking to help you start your business idea from scratch – an opportunity not to be missed, so get activated in the Startup Arena!

Tridnevno dogajanje v Areni podjetništva bo sestavljeno iz motivacijskih predavanj uspešnih podjetnikov, povezovanja, ustvarjanja novih poznanstev, ki bodo tvorila nove ekipe mladih bojevnikov, svetovanj in kratkih predavanj mentorjev Arene podjetništva in drugih strokovnjakov, ki bodo mlade pri delu usmerjali in jih z nasveti vodili skozi proces izdelave prototipov. Posebnost dogodka je preverjanje tržnega potenciala ideje med samimi obiskovalci Študentske arene. Delavnice in predavanja v sproščenem vzdušju, aktiviraj se!

Forum 100% Startup

Tehnološki park Ljubljana, stavba B, 1000 Ljubljana
11: 00 – 16: 00
free/brezplačno, obvezna registracija/must register
http://www.startup.si/sl-si/Event/31
info@startup.si

Forum 100 Startup logo

For all existing and future startups!
3,2,1,GO! Choose the right way to kick off your product! Crowd-funding platforms, accelerators and various events and conferences will be the focus points of this year’s entrepreneurial forum.

Vabljeni vsi obstoječi in bodoči startuperji!
3, 2, 1, ŠTART! Izberite pravi način za štart vašega produkta! Crowdfounding platforme, pospeševalniki ter različni dogodki in konference bodo tri osrednje teme, katerim se bomo skupaj s super gosti posvetili na letošnjem podjetniškem forumu.

Organized by/Organizatorji: Iniciativa Start:up Slovenija skupaj z Slovenskim podjetniškim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in drugimi partnerji.

Računalniki za socialno ogrožene

Gospodarsko razstavišče

Dunajska c. 18, Ljubljana
v sklopu Študentske arene
12:00 – 19:00
free/brezplačno

http://www.duh-casa.si/projekti/racunalniki-za-socialno-ogrozene/izpostave/ljubljana/

LOGO DUH CASA

For all who want to know what the insides of a computer look lie, what are the most common issues and what can we do to mend them ourselves.
We collect used computers, restore them and donate them to those in need. We equip the computers with a Slovenized open-source program package, containing all the necessary tools for beginners and advanced users alike. In Ljubljana (but we also work in other cities) you’ll find us working in a pleasant and social atmosphere in the basement shelter of the Bičje elementary school.

Vabljeni vsi, ki vas zanima kako je videti notranjost računalnika, kakšne so njegove najpogostejše okvare in kako jih lahko odpravimo sami.
Zbiramo rabljene računalnike, jih obnovimo in podarimo socialno šibkim. Na računalnike nameščamo poslovenjen odprtokodni programski paket, ki vsebuje vse potrebno za začetnega, pa tudi zahtevnejšega uporabnika. V Ljubljani (dejavnost sicer poteka tudi v drugih krajih) postopek obnove računalnikov izvajamo v zaklonišču OŠ Bičevje, v prijetnem in družabnem vzdušju.

Kickstarter: Luka Mali (Lumu Labs)

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
16:15 – 17:45
Vsa prosta mesta so žal že zasedena. Prijavite se lahko na čakalno listo.

http://www.ict-academy.eu/sl/3/158/kickstarter

Screen Shot 2013-10-21 at 1.33.39 PM

Slovenian Lumu Labs raised more than $240k on Kickstarter with their innovative product called Lumu. This extraordinary success enabled the young and creative team to financially support the realization of the product idea and start the production line. You will learn from first hand experiences of this team about the financing mechanisms on Kickstarter as well as the Lumu story.

Slovenska ekipa Lumu Labs je s svojim inovativnim izdelkom Lumu na na portalu Kickstarter zbrala več kot 240.000 dolarjev. Gre za izjemen uspeh mlade in kreativne ekipe, ki je s pomočjo skupnosti Kickstarter dobila finančno podporo za realizacijo ideje in zagon proizvodnje. Iz prve roke boste izvedeli vse o mehanizmu za financiranje projektov Kickstarter in zgodbo o Lumu.

 

 

Internet Rockstars v Ljubljani

Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, 1000 Ljubljana
18:00 – 22:00
80 EUR
https://www.eventbrite.com/event/8734381771
logo

A group of Swiss entrepreneurs, investors, incubators, startups and web designers from Zurich, are coming to visit. Why? They are mainly interested in the innovative and vibrant entrepreneurial scene  which developed in Slovenia.

The organizers want to present a positive side of the Slovenian economy to this foreign delegation and position Slovenia is an open society which gladly accepts foreigners and is not afraid of international cooperation.

Thus we decided to organize a business networking event for Swiss and Slovenian entrepreneurs within the Internet Week Ljubljana.

This is an opportunity to knit new business ties and plan out concrete cooperations. The event is designed as a fun business stand up. For an even better atmosphere we turned to hotel Cubo to spoil us with some great slovenian wine and food.

Views on Slovenia will be presented with VIP guests Matt Mayfield and Aleš Cantarutti. Musguard, Lumu and Flaviar will also be there to share their stories.

You will have a chance to meet in connect with companies such as SwisscomNetcetera AGGinettaHinderling VolkartGet Your Guide,TallyfoxQuantinumLocal.chColab-ZürichBlueLionPanter AG,Incuray LtdNemuk & Lunchgate and investors Julien PacheSteffen WagnerLukas WeberAstina AG

24. oktobra, prihaja v Ljubljano na poslovni obisk skupina švicarskih podjetnikov, investitorjev, inkubatorjev, startupov in web designerjev iz Züricha, ki jih zanima predvsem inovativna in živahna podjetniška scena v Sloveniji.

Organizatorji si želimo tuji delegaciji predstaviti pozitivno plat slovenskega gospodarstva, prikazati Slovenijo kot odprto družbo, ki z veseljem sprejme tujce in se ne boji sodelovanja s tujino.

V ta namen, v okviru Internet weeka v Ljubljani, organiziramo poslovno srečanje švicarskih in slovenskih podjetnikov.

Srečanje je priložnost, da se spletejo nove in uspešne poslovne vezi in konkretna sodelovanja. Dogodek je zasnovan kot fun bussines stand up, za še boljše razpoloženje pa bodo z odlično hrano in izbranim vinom poskrbeli v hotelu Cubo.

Slovenijo bosta vsak v svoji luči predstavila VIP gosta Matt Mayfield in Aleš Cantaruttina dogodku pa bodo sodelovali tudi MusguardLumu in Flaviar.

Spoznati in povezati se boste imeli možnost s podjetji kot so SwisscomNetcetera AGGinettaHinderling VolkartGet Your Guide,TallyfoxQuantinumLocal.chColab-ZürichBlueLionPanter AG,Incuray LtdNemuk & Lunchgate in investitorji Julien PacheSteffen WagnerLukas WeberAstina AG