Team

Internet Week NatasaPirnat_GajaZornada foto

Nataša Pirnat                                                   Gaja Zornada

….in potem je tu še NewzJunkie s Tamaro Pešnjardo za peresom in Iztok Hočevar za uredniško taktirko. / ….and then there’s NewzJunkie with Tamara Pešnjardo at the quill and Iztok Hočevar with a watchful editorial eye.

sedanjega stanja seveda ne bi bilo brez pretekle pomoči/there would be no present state of the onion without the past help of:

Mateja Verlič nam pomagala nežno pretepati kodo / helped us with the necessary gentle code punching
Andraž Tori & Boštjan Špetič sta s svojimi lucidnimi pripombami in spodbudo ter neizmernim angažmajem prižgala ogenj pod IWLJ2013 in še vedno skrbita, da moralno ne usahnemo ter nam pomagata netiti nove požare po skupnosti/ without their encouragement and active engagement there would be no IWLJ2013 and the fire that keeps us going would have a hard time starting new fires around the community
Miha Kunc je poskrbel, da se lepo svetimo in si upamo pogledati v ogledalo / took care of our public face and made sure we can bear looking ourselves in the mirror
Andrei Serdeliuc & Tea Klemen sta na začetku poskrbela za angleške vnose v koledar pred vsakim ponedeljkovim novičnikom in nas spodbudila, da smo postali dvojezični/ kept our English calendar entries up to date for each Monday’s Weekly and made sure we got bilingual

 

Partners

Startup Crawl participants:

3fs, Appssolut, Celtra, DLabs, Databox, Dawn of Play – Razum, DietPoint, Domenca, Eforma,  Fieldoo, Flaviar,  Ganxy, Infinum SI, Klika, Lumu, Oculus, Outfit7/Ekipa2, Red Hat,  Sportwip, Sqwiz, Toonia,  Toshl, Uniki, Visionect, Zemanta, ZootFly