The Fail Conference

Antiq Palace Hotel, Gosposka ulica 10, 1000 Ljubljana
9:30 – 13:30
20 EUR
attendence limited to 50/število mest omejeno na 50 udeležencev
www.failconference.si
http://failconference.eventbrite.com/

failconf logo

We offer a new light of optimism under which the succesful and failed sories will be addressed by:

  • Branko Drobnak,
  • Violeta Bulc,
  • Christian Eggenberger,
  • István Joós,
  • Robert Ivanc and others.

the question of failure as the other side of every successful enterprise is produced by the Lincoln Island Company and became the connecting tissue of many bubbling ideas from CEED, Silicon gardens, and joined forces with the TEDx Ljubljana ground team.

Discussions and presentationss will take place in English due to international attendence. We will shine light on various aspects of fear, failure and discovering courage. Due to the forum nature of the event, the attendee number is limited to 50.

V novi luči optimizma, ki jo bo nudila Spodletela Konferenca, se bodo pripovedovanja svojih uspešnih in neuspešnih zgodb lotili:

  • Branko Drobnak,
  • Violeta Bulc,
  • Christian Eggenberger,
  • István Joós,
  • Robert Ivanc in drugi.

Vprašanje o neuspehu kot drugi strani vsakega uspešnega podviga je v producentskih rokah Lincoln Island Company postalo vezni člen med večimi že prisotnimi idejami. Sodelujejo mednarodna podjetniške mreže CEED in iniciativa mladih podjetnikov v Silicijevih vrtičkih, iskanju odgovora pa se je pridružil tudi del ekipe TEDx Ljubljana.

Predstavitve in pogovori bodo zaradi mednarodne udeležbe potekali v angleškem jeziku. Osvetljevali bodo različne vidike strahu, neuspeha in odkrivanja poguma. Zaradi forumskega pogovornega formata je število mest omejeno na 50 udeležencev.

Računalniki za socialno ogrožene

OŠ Bičevje, Splitska ul. 13, Ljubljana
12:00 – 15:00
brezplačno/free
http://www.duh-casa.si/projekti/racunalniki-za-socialno-ogrozene/izpostave/ljubljana/

LOGO DUH CASA

For all who want to know what the insides of a computer look like, what are the most common issues and what can we do to mend them ourselves.
We collect used computers, restore them and donate them to those in need. We equip the computers with a Slovenized open-source program package, containing all the necessary tools for beginners and advanced users alike. In Ljubljana (but we also work in other cities) you’ll find us working in a pleasant and social atmosphere in the basement shelter of the Bičje elementary school.

Vabljeni vsi, ki vas zanima kako je videti notranjost računalnika, kakšne so njegove najpogostejše okvare in kako jih lahko odpravimo sami.
Zbiramo rabljene računalnike, jih obnovimo in podarimo socialno šibkim. Na računalnike nameščamo poslovenjen odprtokodni programski paket, ki vsebuje vse potrebno za začetnega, pa tudi zahtevnejšega uporabnika. V Ljubljani (dejavnost sicer poteka tudi v drugih krajih) postopek obnove računalnikov izvajamo v zaklonišču OŠ Bičevje, v prijetnem in družabnem vzdušju.

 

CoderDojo

Pod hribom 55, 1000 Ljubljana
16:00 – 19:45
free (donations welcome)/brezplačno (prostovoljni prispevki dobrodošli)
www.coderdojo.si
info@coderdojo.si
cdlogo

Not for profit events, on a mission to spread computer (and other) sciences (instead of just learning to use computers). Aimed at 8-14 year olds with computer enthusiasm.

Neprofitni dogodek/dogodki, s poslanstvom širjenja računalniške (in ostalih) znanosti (namesto zgolj učenja uporabe računalnika). Ciljna publika 8-14 letniki, z zanimanjem za računalništvo.