Friday Startup Crawl

Astina, CubeSensors, DietPoint, DLabs, Fieldoo, Flaviar, GuruCue, Infinum, Klika, Lumu Labs, Oculus, OdoCost, Razum & Dawn of Play, Red Hat Slovenia, Uniki, Visionect, VLN (LectureHub), 3fs, Toshl, Toonia, Zemanta..
Doors open and the famous discipline of the tech walkabout begin!
Come and take a look behind the scenes and meet the masterminds, teams and kitchens of the Ljubljana tech scene. Ask questions, get answers and make new friends.

It’s really easy:

  1. Make a schedule so you can see as many tech companies in one day as your brain can handle (same goes for all events really)
  2. Find a walkabout buddy or make room for some introspection if you startup crawl alone
  3. Come in and become a true startup crawler by saying the magic words: “Hi, I found your company on the Friday startup crawl list, are your doors still open?”

Vrata se odprejo in panoga pohajanja od startupa do startupa se prične!
Pridite in si poglejte zakulisja mladih tehnoloških podjetij, spoznajte veleume, ekipe in kuhinje ljubljanske IT scene. Sprašujte, iščite odgovore in najdite kako sorodno dušo. 

Preprosto je:

  1. Pripravite si urnik, da boste lahko obiskali toliko tehnoloških podjetij, kilikor jih še prenesete (velja za vse dogodke)
  2. Poiščite si družbo ali pa se pripravite na pogledovanje navznoter, če se na pohod odpravite sami 
  3. Uporabite magične besede: “Živ, vašo firmo sem našel/našla na petkovem seznamu za pohajanje od startupa do startupa, so vaša vrata še odprta?”

 

Almost central – Prule

Lumu Labs

Grudnovo nabrežje 23, 1000 Ljubljana
10:00 -14:00
http://ww.lu.mu
http://www.kickstarter.com/projects/lumulabs/lumu-bringing-light-meter-to-the-21st-century/

Lumu_Logo_Circle_Avatar_248px

 

F1010027-2

Lumu is wrapping up the Kickstarter campaign – production & getting ready for shipping the first batch.
We’re already aclimatized to the new offices, although not yet fully furnished, we do have a ping pong table, so it’s (almost) as cool as Zemanta’s. 😉

Lumu je v zaključni fazi Kickstarter kampanje – proizvodnji in pripravi na pošiljanje prve serije izdelkov.
Na nove prostore smo se že navadili, opremljeni niso še popolnoma, imamo pa ping pong mizo, tako da so res že (skoraj) tako fajn kot Zemantini. 😉

Almost central – Trnovo

Astina

Barjanska cesta 5,1000 Ljubljana
10:00 – 16:00
Astina_Logo
IMG_2088_2

Astina is a Swiss software company with offices in Zurich and Ljubljana that designs and builds E-Business and Enterprise Software. Yeah, we know, that last part probably made you yawn, but don’t be fooled, we’re just as hip as those pesky single app startups everyone is talking about. Come get some coffee and meet the team and you’ll see that working at a web agency doesn’t always equal fixing Joomla templates.

Astina je švicarsko podjetje, s pisarnami v Zurichu in Ljubljani, ki gradi programsko opremo za e-poslovanje in velika podjetja. Ja, vemo, ta zadnji del vas je verjetno pripravil do zehanja, a ne pustite se zavesti, smo ravno tako hip kot tisti eno-aplikacijski startupi, o katerih vsi govorijo. Pridite na kavo in spoznajte ekipo, da boste videli, da delo v spletni agenciji ni vedno povezano s popravljanjem Joomla predlog.

 

 

M-25 (aka. Trnow Startup House)

Mivka 25, 1000 Ljubljana
A vila housing three of the Ljubljana’s finest. A sporty, a diet-driven and a boozy startup all well worth taking the bus no. 9, cycling, walking or driving to the wonderfully chilled neighborhood of Trnovo for some tech hospitality. You might have a bit of challenge finding the entrance but fortune favors the brave.

Trnovska vila s tremi startupi, športnim, takim na dieti in takim, ki rad kaj spije, je vredna poti z avtobusom št. 9, kolesom, peš ali avtom. Mogoče boste imeli težave z iskanjem vhoda, a sreča se nasmiha pogumnim.

 

Fieldoo

Mivka 25, 1000 Ljubljana
14:00 – 17:00
http://fiel.do/map
http://www.fieldoo.com
Fieldoo_logo
Fieldoo_team (Kopiraj)

Fieldoo.com  – a network for soccer players and agents, joining 70k+ users from around the globe. This startup, redefining soccer transfers and disrupting the soccer industry, is becoming more and more recognized each day. Numerous soccer players from the best global leagues are signing up for the platform and as transfer success stories pile up, collaborations with top agents are becoming reality too (even with the one who brought Messi to Barcelona)..

Fieldoo.com – omrežje za nogometaše in agente, ki združuje 70k+ uporabnikov iz vsega sveta. Startup, ki na novo definira nogometne transferje/prestope in orje ledino v nogometni industriji z dneva v dan postaja bolj prepoznaven, kar potrjujejo tudi številni nogometaši z najmočnejših svetovnih lig, ki se pridružujejo platformi, uspešne zgodbe (prestopi), sodelovanje z nekaterimi top agenti (tudi s tistim, ki je v Barcelono pripeljal Messija) itd.

 

DietPoint

Mivka 25, 1000 Ljubljana
14:00 – 17:00
www.coachingwill.com
www.dietpointed.com
DP Crew

Our primary market is the US with more than 210M overweight individuals. DietPoint focuses on two weight loss products.

CoachingWill / www.coachingwill.com
CoachingWill is a smart food gamification system that engages entire family to start eating healthy food.
CoachingWill gives parents a set of tools to introduce healthy eating. It lets them plan out their meals, provides grocery lists, set portion sizes, manages goals and keeps them committed through a game. Kids earn small rewards, like extra time for TV, if they follow the plan and the entire family is motivated by bigger rewards, like a trip to Disneyland, if they achieve their goals.
DietPoint Apps / www.dietpointed.com
iOS and Android apps (w/ 3M+ downloads), that provide users with the largest collection of complete diet plans and day-by-day support during the weight loss process.

Naš primarni trg je US z več kot 210M ljudi s prekomerno težo. Pri DietPoint se ukvarjamo z dvema weight loss produktoma.

CoachingWill / www.coachingwill.com
CoachingWill je pametni sistem igrifikacije, ki angažira celotno družino, da se začne bolj zdravo prehranjevati. 
CoachingWill nudi staršem set orodij s katerimi vpeljujejo zdravo prehrano. Omogoče planiranje obrokov, nakupovalne sezname, prednastavljene velikosti porcij, upravlja cilje in uporabnika spodbuja skozi igro. Otroci si prisvojijo male nagrade kot je dodaten čas pred TV ekranom, če sledijo svojemu načrtu, cel adružina pa je deležna veljih nagrad, kot je potovanje v Disneyland, če dosežejo zastavljene cilje. 

DietPoint Appswww.dietpointed.com
Aplikacije za iOS in Android (s 3M+ preosi), ki uporabnikom nudijo največjo zbirko celovitih Dietnih načrtov in dnevno podporo med procesom izgubljanja teže.

 

Flaviar

Mivka 25, 1000 Ljubljana
14:00 – 15:00
www.flaviar.com
Flaviar_logo_ribbon

Master the art of tasting and become a tasting ninja.

Osvojite umetnost  pokušanja in postanite okuševalske ninje.

 

C-32 (aka. Šiška Startup House)

Celovška cesta 32, 1000 Ljubljana

Soothingly green on the outside and really pink on the inside. Across the street from the Hala Tivoli sports facilities with plenty of healthy living infrastructure in the immediate vicinity this house has been offering asylum to 4 of Ljubljana’s finest since 2011, thus claiming to be the oldest of such young tech hub like establishments.  A definite must see.

Pomirjujoče zelena na zunaj in res rožnata navznoter. Čez cesto od Hale Tivoli z vso športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki si jo srce poželi, nudi tale startup hiša zatočišče štirim že od leta 2011 in se kot taka piše za najstartejšo tovrstno.  Vredno ogleda.

Zemanta

Celovška cesta 32, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje
16:00 – 18:00
www.zemanta.com

Zemanta_logo_CMYK_pos

20111118_111333

Start-ups aren’t just high flying ideas and bold plans, but also interesting people and creative environments. Come visit and see for yourself what a work day in a startup like Zemanta really looks like. We’ll tell you who we are, what we do, what brings in the money, what makes us mad and what we do for fun.

Start-upi niso samo visokoleteče ideje in drzni načrti, ampak tudi zanimivi ljudje in kreativno okolje. Pridite na obisk in se prepričajte v živo, kako izgleda delovni dan na Zemanti. Predstavili vam bomo kdo smo, kaj delamo, s čim služimo denar, kaj nas jezi in s čim se zabavamo.

 

VLN

Celovška cesta 32, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje
www.lecturehub.com
Screen Shot 2013-10-15 at 9.27.25 AM

VLN d.o.o. focuses on developing systems and software for acquisition, analysis, storage and transfer of knowledge with the help of video lectures. We offer an in-house developed video e-learning platform Lecturehub.com, which enables auto-recording of lectures, enhancement and publishing of own e-educational content and learning process tracking solutions. The lecturehub.com technology platform has been developed for the specific needs of educational and academic institutions and enables an easy setup of the organization’s own ICT supported education program.

Podjetje VLN d.o.o.  je usmerjeno na področje razvoja sistemov in programske opreme za pridobivanje, analizo, hranjenje in prenos znanja s pomočjo video predavanj.
Razvija in ponuja video e-izobraževalno platformo Lecturehub.com, ki omogoča samodejno snemanje predavanj, opremljanje in objavo lastnih e-izobraževalnih vsebin ter spremljanje učnega napredka študentov.
Tehnološka platforma Lecturehub.com je specifično razvita za potrebe izobraževalnih  in akademskih ustanov ter omogoča vzpostavitev lastnega IKT podprtega izobraževanja.

 

 

Uniki

Celovška cesta 32, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje
14:00 – 17:00
www.uniki.si
UNIKI_logo_rgb

uniki_crew-02

UNIKI is developing dedicated software solutions for digital signage, interactive kiosks and large displays at special events, openings, trade shows and similar, using advanced sensing devices like XBox Kinect, Leap Motion, and various digital sensors. Come and play with some of our funkiest productions!
UNIKI razvija lastne programske rešitve za digitalno oglaševanje, interaktivne kioske in projekcije velikih formatov za javne dogodke, otvoritve, sejemske nastope in podobno z uporabo naprav za napredno zaznavanje kot so XBox Kinect, Leap Motion, in različnih digitalnih senzorjev. Pridite in se poigrajte z najbolj zabavnimi produkcijami!

 

 

D·Labs

Celovška cesta 32, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje
10:00 – 16:00
www.dlabs.si

DLabs-Znak-mali-CMYK

Drop by. Enjoy. Mingle

Drop by. Enjoy. Mingle.
Meet the colorful company that is D·Labs – Product Consultancy & Development. Some of us you’ll love, some of us will scare you, others will make you laugh while some of us are, well … special. It takes all kinds to make great teams. We can’t promise you’ll fit in, though — you’ll just have to find that out for yourself.
So summon your curiosity and pluck up your courage. 
Feel free to drop by anytime between 10:00 and 16:00, but please consider giving us a heads-up if you plan to visit as a larger group. Round 12:00ish, Tilen will say a couple of words about us — especially for all of you who like a feeling of direction, orientation and presentation.

Uleti. Uživaj. Druži se.
Spoznaj pisano družbo pri D·Labsu – podjetju za svetovanje in razvoj produktov.

Nekateri ti bomo simpatični, spet drugi te bomo prestrašili, nekaterim se boš nasmejal in marsikdo od nas je, no … poseben. Dobre ekipe so pač iz vseh vetrov. Ne moremo pa vam obljubiti, da se boste vklopili — to morate ugotoviti sami.
Skličite torej svoje firbce in naberite korajžo. 
Dobrodošli ste kadarkoli med 10:00 in 16:00, prosili pa bi vas, da se v primeru obiska večjega števila najavite.
Okoli 12:00te bo Tilen povedal par besed o nas — za vse, ki vam diši občutek režije, vodenih ogledov in nastopa.

Elsewhere in Šiška

Infinum SI

Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje desno
13:00 – 15:30
www.infinum.co

infinum_si

Balkan spirit:  Infinum
Come to our Slovenian office and experience a working day at the company, where we are still learning Slovenian language. We will introduce you who we are, what we do, and how the overall work of the team split into two locations (Zagreb – Ljubljana) looks like. If you are a student in the 3rd or 4th year, please take your CV samples with you, maybe you stay more than only that day in the company. At the entrance into the building, say hello to our concierge Mirsad, go to the 4th floor, where our dog called Lera will be waiting for you right at the entrance into the office. She will be very happy any bones from lunch. See you on Friday!

Pridi do naše slovenske pisarne in doživi delovni dan v podjetju, kjer se še učimo slovenščine. Predstavili vam bomo, kdo smo, kaj delamo in kako poteka skupno delo ekipe, ki deluje na dveh lokacijah (Zagreb – Ljubljana). 

V kolikor si študent 3. ali 4. letnika faksa, vzemi s sabo še CV, morda ostaneš dlje kot samo ta dan. Pri vhodu v zgradbo obvezno pozdravite našega portirja Mirsada, na samem vhodu v pisarno pa vas bo pričakala kužka Lera, ki bo zelo vesela kakšne kosti od kosila. Se vidimo v petek!

 

Around town – Vič

GuruCue

Tržaška cesta 126, 1000 Ljubljana
12:00 – 14:00
http://www.gurucue.com/
GuruCue

We (when buying things or services) are overwhelmed with too much choice. The decision what to buy or choose is often too complicated and takes too much time. We at the Guru Cue decided that we will solve this problem. Our vision is to provide you with a personal assistant who knows your taste and can give you suggestions when you need them. Since we can’t give you an assistant in flesh we have the next best thing – a technical solution. This solution is called a recommender. We provide them as a service which can be integrated in any IPTV, VoD, OTT service.

Currently we are in stealth mode also expressed by the fact that the entrance to our office spaces is blocked by a giant white tent. We offer a game of table football at the “guru mainframe input console” and enjoy talking about many topics, anything from our core business to common startup stuff.

Ljudje (ko kupujemo izdelke ali storitve) smo preplavljeni s preveč izbire. Odločitev kaj kupiti je pogosto preveč kompleksna in nam vzame preveč časa. Zato smo se v podjetju Guru Cue odločili, da bomo rešili ta problem. Naša vizija je priskrbeti uporabnikom osebnega asistenta, ki pozna njihov okus in lahko pomaga pri odločitvi, ko je ta potrebna. In ker nimamo asistenta iz mesa in krvi, se osredotočamo v drugo najboljšo stvar – tehnično rešitev, ki se imenuje priporočilni sistem. Ponujamo storitev, ki se lahko vklopi v katerokoli IPTV, VoD ali OTT storitev.

Trenutno smo v t.i. “prikritem načinu” delovanja, ki se izraža z dejstvom, da je vhod v naše poslovne prostore blokiran z velikim belim šotorom. Obiskovalcem ponujamo igro namiznega nogometa, z veseljem pa spregovorimo o poljubni temi, od našega temeljnega dela do spošnih “startup” stvari.

 

 

Around town – Poljane

CubeSensors

Poljanska cesta 22c, 1000 Ljubljana (ring the bell, 1st floor / pozvoni, pridi v 1. nadstropje)
17:00 – 19:00
http://cubesensors.com
CubeSensors-logo

CubeSensors-photo

What’s life like in a hardware startup? Come visit us, shake our smart Cubes, which can tell you more about the air quality at our office. Pica in pijača vključena v obisk.

Kakšno je življenje v hardware startupu? Obiščite nas, pridite pretrest naše pametne kocke, ki vam bomo povedale, kako dober zrak imamo v pisarni. Pizza and drinks included in the visit.

Around Town – Bežigrad

OdoCost

Topniška 45, 1000 Ljubljana, 19. nadstropje (040 477 244)
10:00 – 16:00
www.odocost.com
OdoCost - logo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We’re a young team of technology enthusiasts, just about to launch our product called OdoCost. OdoCost  was designed for all the people who have to (but don’t want to) hand in travel order papirology. We created an app which enables you to use the minimum amount of work to deliver a full report at the end of the month to the selected e-mail address. Press start and the paperwork ends!

Smo mlada ekipa tehnoloških zanesnjakov, ki je tik pred izidom produkta OdoCost.
OdoCost je namenjen vsem ljudem, ki morajo (a ne želijo!) pisati potne naloge. Ustvarili smo aplikacijo, ki z minimalnim vloženim delom to opravi zate in ti na koncu meseca na izbrani e-mail pošlje mesečno poročilo.
Pritisnite start in pisanja je konec!

Oculus

LUI, Vojkova 63, 2. nadstropje
11:00-13:00
www.oculus-ux.si

Young start-up improving UX in Slovenia and other SEE countries. We will show you our Eye tracking equipment. If you wan’t to play basketball, please bring your ball 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=7hB5sApU3gs
We would like to meet you.

Mlad start-up, ki izboljšuje UX v Sloveniji in drugod po SEE. Pokazali vam bomo našo opremo za sledenje pogleda. Če želite igrati košarko prosim prinesite žogo.:) 

http://www.youtube.com/watch?v=7hB5sApU3gs Radi bi vas spoznali.

 

 

Further afield – Črnuče

Klika

Brnčičeva 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče
14:00 – 17:00
www.klika.si
Klika light logo

Klika is a software/technology development firm, comprised of engineers experienced in several programming languages and technologies. This engineering asset is further strengthened with a product design team that employs top level designers and UX experts for web and mobile solutions. In addition to having direct Slovenian and foreign business clients among its valued customers, companies are hiring Klika’s experienced engineers and UX experts to guide their groups in solving specific technological problems.

With more than 10 years of experience in the development of complex information systems, business process re-engineering, mobile solutions and graphic design, Klika’s professional staff builds solutions for highly demanding clients. Its most recognized sectors of interest are banking, insurance, tourism, digital publishing, online shopping, gambling, sports betting, gaming, and geolocating.

Klika je tehnološko podjetje za razvoj softverskih rešitev. Ekipo sestavljajo izkušeni inžinirji s poznavanjem vrste programskih jezikov in tehnologij. To inžinirsko vrednost nadajle ojačuje ekipa za produktno oblikovanje, ki zaposljuje vrhunske oblikovalce in UX strokovnjake za spletne in mobilne rešitve. Poleg slovenskih in tujih podjetij, ki so Klikine neposredne cenjene stranke, se podjetja vedno pogosteje odločajo, da pripeljejo Klikine izkušene inžinirje in UX strokovnjake v svoje projekte kot vodje delovnih skupin za reševanje določenih tehnoloških težav. 

Z več kot 10 leti izkušenj v razvoju kompleksnih informacijskih sistemov, re-inžiniranja poslovnih procesov, mobilnih rešitev in grafičnega oblikovanja, Klikino profesionalno osebje gradi rešitve za zahtevne stranke.  Najbolj priznani sektorji dela obsegajo bančništvo, zavarovalništvo, turizem, digitalno založništvo, spletno nakupovanje, igralništvo, športne stave, igre in geolokacijo.

 

 

Further afield – Rudnik

Visionect

Ukmarjeva 2/Jurčkova cesta 233 (vis-a-vis E.Leclerc)
10:00-16:00
+386 41 565 423
www.visionect.si / www.geoffrey.si

logo (1)

 

visionect_sodelovci-1 (1)

Visionect is a start-up company developing solutions (hardware and software) primarily based on electronic paper. Our main product is Geoffrey – an award winning table-top ordering system, which comes complete with an amazing E Paper device that works for weeks on a single battery charge and even under water. Also, we have a robot (lovingly called Carlos) in our office.

Visionect je startup, ki se ukvarja z razvojem rešitev (hardware in software), s poudarkom na rešitvah, ki temeljijo na elektronskem papirju. Naš glavni produkt je Geoffrey – večkrat nagrajen sistem za naročanje, ki ga uporablja gost gostinskega lokala. Del sistema je tudi na naš lasten dlančnik na osnovi elektronskega paprija, ki brez polnjenja lahko deluje tudi več mesecev, hkrati pa ga lahko uporabljamo tudi pod vodo. Dodaten plus – v pisarni imamo robota ljubkovalno imenovanega Carlos.

 

 

Further afield – Bizovik

Razum & Dawn of Play

Gozdna pot 7, 1000 Ljubljana
13:00 – 16:00
http://www.razum.si
http://dawnofplay.com
razum_logo_492_611    Dawn-of-Play-Logo1024_thumb

Razum is a research and development company. We deliver creative solutions to even the most advanced software engineering challenges.

A large part of Razum is Dawn of Play, a game development studio. Dawn of Play is fueled by passion for games. The latest one is a critically acclaimed mobile game Dream of Pixels.

Worth a trip – Vrhnika

Red Hat Slovenia

PTC Mercator, 2. nadstropje, Robova cesta 6 1360 Vrhnika
10:00 – 16:00
http://www.redhat.com/
http://www.jboss.org

red hat logo

In this walkabout we’ll quickly go over the projects on which the members of Slovenian JBoss team are working. This ranges from Wildfly, OpenShift, Ceylon, Weld, GateIn, Fuse and CapeDwarf. The goal is to get a glimpse into these projects, for any potential contribution or just to get some simple help. We’re going to be there from 10am to 4pm (durring lunch break we’ll be at the near by hotel Mantova)

The team is part of Red Hat’s middleware division called JBoss. They share a common office in Vrhnika, and live a thrilling open source life.

Spoznajte projekte, na katerih delajo slovenski člani JBoss ekipe – od Wildfly, OpenShift, Ceylon, Weld, Gateln, Fuse in CapeDwarf. Mogoče pa vas prime prispevati ali poiskati pomoč pri kakemu projektu. Mi bomo tam od 10-16h (vmes bomo skočili na kosilo v bližnji hotel Mantova).

Ekipa je del Red Hat-ovega middleware oddelka, imenovanega JBoss. Deli si skupno pisarno na Vrhniki in živi razburljivo odprtokodno življenje.

 

 

Worth a trip – Kranj

3fs & Toshl & Toonia

3fs d.o.o., Ljubljanska cesta 24d, 4000 Kranj, 1. nadstropje (http://her.is/2m5Cp)
16:00 – 17:00
http://www.3fs.si/
https://toshl.com/
tooniaapps.com
3fs_logo_rumen_256xToshl_1.7_512 toonia logo

3fs foto

3fs is a development company with own R’n’D, specialized for web and telco industries. We service the biggest telco companies in the world, our solutions have millions of users around the globe.

Toshl is a company with same-name product, focusing on solving the problem of personal finances once and for all. Global audiences find our mobile and web apps, available for end users, exciting and life-changing when it comes to knowing your finance flows.

Toonia‘s team is dedicated to developing digital products for kids. We currently have 3 iOS apps in the market, already getting praised by the critical public.

Come for some mamurai tea and meet the companies.

3fs je razvojno podjetje z lastnim RnD-jem, specializirano na web telco industrijo. S svojim znanjem servisiramo največja telco podjetja na svetu, naše rešitve pa uporabljajo milijoni uporabnikov po celem svetu

Toshl je podjetje z istoimenskim produktom, ki rešuje problem osebnega finančništva. Mobilne in spletne aplikacije, ki so na voljo končnim uporabnikom, navdušujejo globalno publiko in spreminjajo njihov pogled na finančne tokove.

Toonia ekipa si je za cilj vzela razvoj lastnih digitalnih produktov za otroke. V tem trenutku imajo na trgu tri iOS aplikacije, ki žanjejo odlične odzive kritične javnosti.

Vabljeni na mamurai čaj in predstavitev delovanja podjetij.

_______________

Kiberpipa Open Doors

V Kavarni Palača Evropa (v pasaži KOŽ)

9:00 – 19:00
http://www.kiberpipa.org

Kiberpipa

Do you want to know who are people behind the story of a real hackerspace in Ljubljana? Meet a bunch of really laid back hackers, coders, sysadmins, hardware enthusiasts and a girl who has nothing to do with programming, yet she’s part of the collective. Join us in the coffee shop “Palača Evropa” where a few members of Kiberpipa will be waiting for your visit. After a busy day of Startup Crawling you will certainly need a relaxed chat over a drink, where we find an ear for your ingenious ideas or whining over gray weather. Relaxed atmosphere guaranteed! Everyone is welcome: whether you come with code, ideas or „just“ curiousity.

Si želiš spoznati ljudi, ki delujejo v čisto pravem hackerspacu v Ljubljani? Spoznaj sproščene hekerje, programerje, sistemske administratorje, navdušence nad strojno opremo, in pa dekle, ki nima s programiranjem prav nič, a je vseeno del skupnosti. Pridruži se nam v kavarni Palača Evropa, kjer bo nekaj članov ves dan čakalo na tvoj obisk. Po napornem dnevu Startup Crawl-a se ti bo gotovo prilegel sproščen klepet ob pijači, kjer bomo našli posluh za tvoje bistroumne ideje ali pa tarnanje nad sivim vremenom. Sproščeno vzdušje zagotovljeno! Dobrodošli vsi: ali pridete s kodo, idejo ali pa zgolj iz radovednosti.

Startup traffic light party

Hekovnik, klet, Teslova 30, 1000 Ljubljana
20:00 – 23:00
Lightshow, DJ, BYOB.

Dresscode:
green – looking for new challenges/project
orange/yellow – working o something mega cool, but you could talk me into something else
red – dedicated to my own project and would appreciate your feedback

Barvna lestvica:
zelena – iščem nov projekt/izziv
oranžna/rumena – delam na nečem mega kul, ampak me morda lahko prepričaš
rdeča – zaprisežen sem svojemu projektu in si želim tvojega feedbacka

Simbioza

Multiple locations / Več lokacij
free/brezplačno
09:00 – 11:00,  16:00 –18:00
www.simbioza.eu

simbioza-text

Simbioza is a nationwide digital education project, where young volunteers teach basic computer usage skills to the elderly. Simbioza takes place for the third year in a row at numerous locations around slovenia throughout the week of October 21st- 25th. The core mission of Simbioza is promoting intergenerational collaboration and knowledge transfer as well as life-long learning. The goal of the project is to raise computer literacy and interest in acquiring e-skills amongst the older population – and desires to aid them with their (first) contact with computers and internet. On the other hand the project promotes volunteering values amongst the young and strengthens a proactive approach to the society and their own future.

Simbioza je vseslovenska prostovoljska akcija, ki poteka po celotni Sloveniji in kjer mladi prostovoljci učijo uporabe računalnika starejše. Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo v tednu med 21. in 25. Oktobrom. Osnovno poslanstvo Simbioze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanja za učenje e-veščin med starejšimi- želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti.