Srečanje razvijalcev: Kdo bo plačal varnostno luknjo?

Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana
9:00 do 12:00
free/brezplačno
http://www.razvijalci.domovanje.com/

domovanje-logo sicert logo

The event is dedicated to discussing website safety. Gorazd Božič from SI-CERT will use illustrative cases to show various versions of website hack-attacks and techniques for safe programming. Uroš Čimžar from Domovanje.com will introduce different levels of safety and responsibility in relationship to website hosting types. The event will conclude with a round table discussion and a networking session.

Dogodek je posvečen varnosti spletnih strani. Gorazd Božič iz SI-CERTa bo na primerih predstavil nekaj načinov vdora v spletne strani in tudi tehnike varnega programiranja. Uroš Čimžar iz Domovanje.com bo predstavil različne nivoje varnosti in odgovornosti v odvisnosti od tipa gostovanja. Dogodek se bo zaključil z okroglo mizo in pogostitvijo.

 

Simbioza

Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
free/brezplačno
10:00 – 12:00 (Opening workshop /Otvoritvena delavnica)
www.simbioza.eu 

simbioza-text

Simbioza is a nationwide digital education project, where young volunteers teach basic computer usage skills to the elderly. Simbioza takes place for the third year in a row at numerous locations around slovenia throughout the week of October 21st- 25th. The core mission of Simbioza is promoting intergenerational collaboration and knowledge transfer as well as life-long learning. The goal of the project is to raise computer literacy and interest in acquiring e-skills amongst the older population – and desires to aid them with their (first) contact with computers and internet. On the other hand the project promotes volunteering values amongst the young and strengthens a proactive approach to the society and their own future.

Simbioza je vseslovenska prostovoljska akcija, ki poteka po celotni Sloveniji in kjer mladi prostovoljci učijo uporabe računalnika starejše. Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo v tednu med 21. in 25. Oktobrom. Osnovno poslanstvo Simbioze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanja za učenje e-veščin med starejšimi- želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti.