FlyKly

0 Comment
toonia logo
Startup Crawl 2015 logo

Vogelna 3, 1000 Ljubljana

10:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00

Register here
Mi smo kolesarjenje.

FlyKly oblikuje in izdeluje pametna kolesa za 21. stoletje ter dele in dodatke, ki združujejo sofisticirano tehnologijo s pogonsko močjo pedaliranja v kolesarsko izkušnjo, ki bo spremenila krajino urbanega prevoza. Nosilni proizvod je patentirano FlyKly Smart Wheel kolo, izdelano v Italiji, ki pretvori navadno kolo v pametnega in nudi vse ugodnosti elektičnega in kolesa na človeški pogon.

Naša vizija

Pametna orodja za pametnejši urabni prevoz.

FlyKly želi preoblikovati mesta od spodaj navzgor in izboljšati kavliteto življenja mestnih prebivalcev s prijaznejšimi režitvami za vsakodnevni prevoz. Radi bi opolnomočili čim več ljudi, da samo preoblikujejo podobo mesta z masovnim obnašanjem, v katerem ponovno pridejo na prvo mesto ljudje in ne avtomobili.