DietPoint

0 Comment
dplogo
Mivka 25, 1000 Ljubljana
3rd floor
10:00 – 16:00
Register here
www.dietpointed.com
https://www.facebook.com/dietpoint

Our primary market is the US with more than 210M overweight individuals. DietPoint focuses on two weight loss products.

CoachingWill / www.coachingwill.com
CoachingWill is a smart food gamification system that engages entire family to start eating healthy food.
CoachingWill gives parents a set of tools to introduce healthy eating. It lets them plan out their meals, provides grocery lists, set portion sizes, manages goals and keeps them committed through a game. Kids earn small rewards, like extra time for TV, if they follow the plan and the entire family is motivated by bigger rewards, like a trip to Disneyland, if they achieve their goals.
DietPoint Apps / www.dietpointed.com
iOS and Android apps (w/ 3M+ downloads), that provide users with the largest collection of complete diet plans and day-by-day support during the weight loss process.

Naš primarni trg je US z več kot 210M ljudi s prekomerno težo. Pri DietPoint se ukvarjamo z dvema weight loss produktoma.

CoachingWill / www.coachingwill.com
CoachingWill je pametni sistem igrifikacije, ki angažira celotno družino, da se začne bolj zdravo prehranjevati. 
CoachingWill nudi staršem set orodij s katerimi vpeljujejo zdravo prehrano. Omogoče planiranje obrokov, nakupovalne sezname, prednastavljene velikosti porcij, upravlja cilje in uporabnika spodbuja skozi igro. Otroci si prisvojijo male nagrade kot je dodaten čas pred TV ekranom, če sledijo svojemu načrtu, cel adružina pa je deležna veljih nagrad, kot je potovanje v Disneyland, če dosežejo zastavljene cilje. 

DietPoint Apps / www.dietpointed.com
Aplikacije za iOS in Android (s 3M+ preosi), ki uporabnikom nudijo največjo zbirko celovitih Dietnih načrtov in dnevno podporo med procesom izgubljanja teže.

 

Enhanced by Zemanta